De Canon van Westervoort, een geschiedenis in het Nederlands en in ‘t dialec

De Canon van Westervoort, een geschiedenis in het Nederlands en in ‘t dialec

10 april 2021 Uit Door Admin

De dialectclub van de Historische Kring Westervoort had de wens een boek te schrijven over de geschiedenis van Westervoort. Met het verschijnen van de canon van Westervoort is deze wens in vervulling gegaan.

De omslag van de canon van Westervoort laat een tekening zien van Jan de Beijer uit 1742 wanneer de postwagen van Keulen naar Arnhem Westervoort passeert. Op dezelfde plek als op deze tekening, en wel voor het pleintje van de Werenfriedkerk, is op zaterdag 10 april de eerste Canon van Westervoort officieel aan onze burgemeester, de heer A. van Hout, overhandigd. Ook een delegatie van leerlingen van groep 7 en 8 van alle Westervoortse basisscholen waren aanwezig tijdens deze overhandiging.

Gepoogd is met de nu nog aanwezige kennis van deze geschiedenis en het Liemers dialect, dit boekwerk te maken zodat de lokale geschiedenis en taal de aandacht krijgt die het verdient. Het boek is samengesteld door dialectclublid Wim Vlijm in samenwerking met de andere leden van de dialectclub.

Er is gekozen om de Westervoortse geschiedenis, zoals in het onderwijs gebruikelijk is, in 10 tijdvakken in te delen. Veel onderwerpen zijn aan bod gekomen, vele ook niet. Er zijn keuzes gemaakt die geresulteerd hebben in hetgeen nu voorligt. Belicht worden onder andere het ontstaan van een dorp (nederzetting) tussen de rivieren, de verhalen rondom Werenfried, de belangrijke handelsroute met het achterland en de Heerlijkheid Westervoort onder bestuur
van de heren van Bergh. Het hertogdom Gelre, de Liemerse regio alsook de 20e eeuwse groeikerntaak van Westervoort passeert de revue.

Voor het Nederlands is gekozen omdat de Historisch Kring Westervoort de educatie voor onze (basisschool) jeugd over de geschiedenis van het dorp Westervoort hoog in zijn vaandel heeft staan. De Westervoortse canon wordt ondersteund door een quiz waarin per tijdvak een aantal vragen wordt gesteld.

Voor het dialect is gekozen om het Westervoortse dialect te koesteren. We leven in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar hun lokale identiteit. We denken dat de geschiedenis van Westervoort in het dialect bij het zoeken naar deze identiteit een bijdrage kan leveren. Over de datum van het aanbieden van de canon en de quiz aan de bovenbouw van onze basisscholen zal in overleg met de leerkrachten een nadere datum worden afgesproken. De canon is inmiddels gedrukt en via de website van de Historische Kring Westervoort is voor geïnteresseerden meer informatie beschikbaar. Alle leden van de Historische Kring Westervoort zullen de canon na 12 april in de bus krijgen.

Het uitbrengen van de canon is financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsbudget ‘Leven in de Liemers’, het Cultuur- en Erfgoedpact van de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar en een aantal Westervoortse middenstanders.