Conceptplan Rivierklimaatpark en inspraakprocedure toegelicht tijdens drie inloopbijeenkomsten

Conceptplan Rivierklimaatpark en inspraakprocedure toegelicht tijdens drie inloopbijeenkomsten

22 november 2019 Uit Door Admin

Op 14 november jl. is het conceptplan voor het Rivierklimaatpark, beschreven in een Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie, ter inzage gelegd in de vijf gemeentehuizen van Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Het plan en de inspraakprocedure worden toegelicht tijdens drie inloopbijeenkomsten op 25, 26 en 27 november 2019 in Rheden, Lathum en Westervoort. De tien samenwerkingspartners zijn trots op het resultaat. Zij willen graag horen wat betrokkenen in het gebied tussen Arnhem en Giesbeek van het plan vinden. Inwoners, agrariërs, ondernemers en ook belangenvertegenwoordigers hebben de afgelopen jaren intensief meegedacht over een toekomstbestendige inrichting van het gebied.

Wij hopen natuurlijk dat deze betrokkenen erkenning en herkenning vinden in het conceptplan dat nu ter inzage ligt”, aldus Jan van der Meer, gedeputeerde en voorzitter stuurgroep Rivierklimaatpark.

Data en locaties inloopbijeenkomsten
U kunt de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie onder andere op www.rivierklimaatpark.nl downloaden. U vindt op die website ook alle informatie over de terinzagelegging en een animatie waarin het Rivierklimaatpark in drie minuten wordt toegelicht.

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting op de conceptplannen of over het indienen van een zienswijze? Kom dan van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 19:00 uur tot 21:00 uur naar één van de inloopbijeenkomsten:

  • maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden;
  • dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum;
  • woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

Een greep uit de maatregelen
Het plan brengt oplossingen en verbeteringen voor de rivier. Bij laagwater blijft de rivier straks goed bevaarbaar. Sommige kades worden verlaagd waardoor de rivier meer ruimte krijgt. Dat zorgt er onder andere voor dat het waterschap de dijken minder hoeft te verhogen om te voldoen aan de nieuwe normering. De nevengeul bij Westervoort zorgt ook voor waterstandsdaling en zogeheten riviernatuur die thuishoort in de uiterwaarden. Natuur en landbouw gaan in het plan meer hand in hand door de omschakeling naar meer natuurinclusieve landbouw. De agrariërs in het Rivierklimaatpark krijgen daarmee ook de nodige ontwikkelruimte en hebben weer meer toekomstperspectief. De toegankelijkheid van het gebied wordt verbeterd met gebiedsentrees en een recreatief netwerk. Bedrijven in de uiterwaarden krijgen ruimte zich verder te ontwikkelen.

Evenwichtig plan
Van der Meer: “In een gebied als het Rivierklimaatpark, waar zoveel moet gebeuren en waar zoveel verschillende belangen spelen, moet je intensief samenwerken en denken vanuit het geheel en niet vanuit ieders eigen belang om een goed resultaat te bereiken. Ik vind dat we hierin binnen het Rivierklimaatpark bijzonder goed zijn geslaagd. Er ligt een evenwichtige visie waarin aan ieders belang recht wordt gedaan. Een visie op hoe we ons kunnen aanpassen op toekomstige veranderingen en waarmee we ruimte bieden aan verschillende functies die het gebied bijzonder maken. Een plan waarin we maatregelen die nodig zijn vanwege de klimaatverandering koppelen aan kansen voor het gebied.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort in 3 minuten. from Rivierklimaatpark IJsselpoort on Vimeo.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort
Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Samenwerkende partijen
Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen staan zij voor integraal riviermanagement en werken vanuit één visie aan de opgaven in het Rivierklimaatpark.