Op zondag 26 juni aanstaande zal er in de protestantse kerk van Westervoort een samenkomst plaatsvinden waarin stilgestaan wordt bij het lot van vluchtelingen. De aanvangstijd is 10:00 uur.

Het zal een bijeenkomst zijn met ontmoeting, gedichten en liederen. Er gaat bijna geen dag voorbij of vluchtelingen komen in het nieuws. Het is nu vier maanden geleden dat de oorlog uitbrak in Oekraïne. Bombardementen, beschietingen en andere geweldsmisdrijven doen vele mensen op de vlucht slaan. Een groot aantal van hen heeft bescherming gevonden in omringende landen als Polen. Anderen zijn naar verder weggelegen landen afgereisd.

Ook naar ons land zijn vele Oekraïners gekomen voor een veilige plek van leven. Daarnaast komen er vluchtelingen uit o.a. Syrië, Afghanistan, Eritrea naar Nederland om hier asiel aan te vragen. Vanwege oorlog en dreiging moeten ze hun land vaak verlaten. Vanuit de politiek klinkt de roep om grenzen te sluiten om zo het aantal vluchtelingen te verminderen. Maar de vluchtelingenproblematiek blijft groot. Er zijn geen simpele oplossingen.

Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen maar we kunnen wel steeds opnieuw ontdekken wat we voor mensen die alles achter moeten laten, kunnen betekenen. Op de zondag na Wereldvluchtelingendag (20 juni) zal er in de protestantse kerk van Westervoort daarom een bijeenkomst georganiseerd worden rondom het leven van vluchtelingen. We willen bij hen stilstaan, verhalen horen, en liederen en gedichten delen. Wereldvluchtelingendag (20 juni) is door de Verenigde Naties ingesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het vluchtelingenverdrag. Een ieder is van harte welkom bij de bijeenkomst op zondag 26 juni.