Bijeenkomst over financiën voor mantelzorgers

30 september 2014 Uit Door Admin

mikadoEen Mantelzorger ben je als je voor een naaste uit je directe omgeving zorgt die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.

Het kan gaan om je partner, kind, ouder(s), ander familielid of een kennis. De hulp die je biedt wordt verleend uit liefde, persoonlijke betrokkenheid of een relatie. Je zorgt onbetaald, langdurig en vaak intensief voor deze naaste. Mantelzorg is een taak die veel voldoening kan geven, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel van iemand kan vragen.

Zo kun je als mantelzorger te maken krijgen met verminderde inkomsten door minder werken, uitkeringen of extra uitgaven (reiskosten, telefoneren, eigen bijdragen van degene die zorg nodig heeft). Steunpunt Mantelzorg van Mikado en Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) organiseren op 16 oktober as. van 14.00 – 16.00 uur te cc ’t Eiland, Eilandplein 302 in Duiven een informatiebijeenkomst over financiën voor mantelzorgers.

De middag wordt begeleid door sociaal raadslieden Saskia Kuijers en Patrick Visser. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: waar lopen mantelzorgers op financieel gebied tegenaan, wat betekent minder werken voor het budget, hoe zit het met het (veranderde) inkomen, welke verplichtingen en welke voorzieningen zijn er? Naast deze thema’s is er voldoende ruimte voor andere onderwerpen, om vragen te stellen of om met andere mantelzorgers in gesprek te komen.

Voor informatie/aanmelden of ondersteuning bij mantelzorg kunt u terecht bij Mikado’s Steunpunt Mantelzorg: Tel: 0316 – 282032 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur) of via mvt@mikado-welzijn.nl