Betere hulp voor mensen met kanker door Oncologie Netwerk Westervoort

Betere hulp voor mensen met kanker door Oncologie Netwerk Westervoort

3 oktober 2020 Uit Door Admin

Na een gedegen voorbereiding gaat op 13 oktober het Oncologie Netwerk Westervoort officieel van start. Een netwerk van zorgprofessionals op het gebied van oncologie die hun krachten hebben gebundeld om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen. Dit netwerk bestaat uit de volgende disciplines: fysiotherapie, diëtist, oedeemtherapie, huisarts & praktijkondersteuners, logopedie, psychosociale therapie en rouwverwerking, wijkzorg, apotheek, herstel yoga en mindfulness.

Er zijn steeds meer mensen die de ziekte kanker overleven. Dat is heel goed nieuws, maar het betekent niet dat ze geen problemen ondervinden als gevolg van de ziekte. Het komt vaak voor dat er nog jarenlang restklachten zijn, zoals extreme vermoeidheid, slapeloosheid, (zenuw-)pijn, angst, verminderde conditie of psychosociale problemen.

Oncologie Netwerk Westervoort wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten door het aanbieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning dichtbij huis. Deze zorg is laagdrempelig en afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgverleners in het oncologienetwerk kennen en versterken elkaar en bieden vanuit verschillende invalshoeken (ondersteunende) begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker.

Oncologie Netwerk Westervoort is een initiatief van Yfke van Weerd-Hoogland en Roxanne van de Rhee, beide werkzaam als fysiotherapeut in Westervoort. Yfke: ”De ervaring met kankerpatiënten maakt duidelijk dat ze al genoeg aan hun hoofd hebben en soms niet in staat zijn de noodzakelijke zorg te organiseren. Daarbij speelt mee dat vaak (ook) de energie ontbreekt om in actie te komen en dat er veel onduidelijkheid is over wat er aan zorg mogelijk is en waar deze dichtbij is te vinden. Dan is het prettig als je kunt terugvallen op een lokaal netwerk van deskundigen.” Roxanne benadrukt: “het belang van de patiënt staat in alle gevallen en in alle fasen voorop. Voor die patiënt doen we het. Als je ziek bent heb je het al lastig genoeg. Dan is het fijn als je niet alles zelf hoeft te bedenken, maar gebruik kunt maken van een gespecialiseerd en laagdrempelig netwerk in je eigen woonomgeving.”

Nu we in Westervoort een zorgverlenersnetwerk hebben staan, zullen we er ook alles aan doen om er in ons dorp bekendheid aan te geven. Dat gaan we op allerlei manieren doen, met de lokale huisartsen als spil in het netwerk. Gelukkig ondersteunen de  huisartsen ons initiatief en maken huisartsen en praktijkondersteuners van Rozet onderdeel uit van ons netwerk.

In Arnhem en omgeving zijn inmiddels 14 oncologische netwerken actief. De netwerken en hun activiteiten worden gesteund en gecoördineerd door Oncologie Netwerk Midden Gelderland. Ziekenhuis Rijnstate speelt een centrale rol met het ontwikkelen van een programma, waarin alle specialistische zorg een plek krijgt en interactief wordt samengewerkt. De lokale oncologie netwerken bieden de ondersteunende en aanvullende (na)zorg.

Contact opnemen met het netwerk kan via:
E:
westervoort@oncologienetwerkmiddengelderland.nl of T: 0647091222
Alle zorgverleners in het netwerk vind je op: https://oncologienetwerkwestervoort.weebly.com/