Afscheidsreceptie Hans Breunissen

Afscheidsreceptie Hans Breunissen

7 juni 2022 Uit Door Admin

Op donderdag 16 juni is er een afscheidsreceptie voor Hans Breunissen, wethouder bij de gemeente Westervoort. Hans neemt na een periode van 20 jaar afscheid als wethouder bij de gemeente.

De gemeente is Hans zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente. Vandaar dat ze zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan.

Het college nodigt iedereen uit op de afscheidsreceptie in zalencentrum Wieleman aan de Dorpstraat in Westervoort. De aanvang is 17.00 uur tot 18.30 uur. Aanmelden voor deze receptie is wel nodig en kan tot uiterlijk vrijdag 10 juni via bestuurssecretariaatwestervoort@1stroom.nl

Ook is er bij de uitnodiging een cadeautip gegeven, hierbij wordt gevraagd om een donatie te geven aan de Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort (S.S.C.W.) die staat voor het behoud van Cultuur in de gemeente Westervoort. Momenteel zijn ze bezig met de uitdaging om de “Biddle Brug” aan de Liemersallee te laten renoveren en opnieuw te beschilderen. Uw bijdrage zal daar zeker verantwoord en goed bij besteed worden. Een bijdrage kan gedaan worden op rek. nr. NL87 RABO 0340292822, ten name van Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort.