9 inwoners uit Westervoort ontvangen Koninklijke onderscheiding

9 inwoners uit Westervoort ontvangen Koninklijke onderscheiding

26 april 2019 Uit Door Admin

Westervoort – Vrijdag 26 april hebben negen inwoners van de gemeente Westervoort een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Arend van Hout.

De uitreiking van de onderscheidingen vond vrijdagmorgen plaats in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Westervoort aan de Dorpstraat.

Onderstaande personen zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:
• de heer Henk Sanders
• de heer Jan Wijnveld
• mevrouw Diny Klerk-Zweekhorst
• de heer Jan Klerk
• mevrouw Leny Jansen-Schepers
• de heer Ed Janssen
• mevrouw Hennie Tiedink-Janssen
• mevrouw Mien Grob-Schotman
• de heer Arthur Boone

De heer Henk Sanders
1991 – heden: vrijwilliger bij D66 afdeling Liemers Grensland, waaronder secretaris en voorzitter
1996 – 1998 en 2002 – 2008: lid gemeenteraad Westervoort
1999 – 2001: lid van de denkgroepen voor de toekomstvisie van Westervoort
1999 – 2011: medeorganisator van het maandelijks Politiek Café te Westervoort
2009-2013: lid en voorzitter van de raad van toezicht van de voormalige Stichting Kinderopvang Kangoeroe in Westervoort
2014 – 2017: voorzitter van Tennisvereniging TVW’74 in Westervoort
2007- 2016: secretaris van de ondernemingsraad van TenneT

De heer Jan Wijnveld
1985 – 2010: vrijwilliger bij AVW’66 (waaronder jeugdleider en -trainer van een voetbalelftal geweest en lid van de vrijwilligerscommissie onderhoud accommodatie en het terrein)
1985 – heden: lid en penningmeester van het schoolbestuur van het Montessori College Arnhem (voorheen IVO mavo Zuid Veluwe) in Oosterbeek en vrijwilliger op het gebied van facilitair en administratie voor het Montessori College

Mevrouw Diny Klerk-Zweekhorst
1998 – heden: vrijwilliger bij het Trefcentrum, onderdeel van de Vereniging voor Ouderen Westervoort
2003 – heden: vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap St. Werenfridus in Westervoort, onderdeel van de parochie Sint Willibrordus
2008 – heden: mantelzorger

De heer Jan Klerk
1998 – heden: vrijwilliger bij het Trefcentrum, onderdeel van de Vereniging voor Ouderen Westervoort
2003 – heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Lathum-Giesbeek
2003 – heden: Vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap St. Werenfridus in Westervoort, onderdeel van de parochie Sint Willibrordus onder andere assistent-koster
2013 – heden: mantelzorger

Mevrouw Leny Jansen-Schepers
1973 – heden: vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap St. Werenfridus in Westervoort, waaronder koster, bestuurslid van de locatieraad, lid van de werkgroep Lourdesreizen, medeorganisator van de Actie Kerk Balans en lid van de schoonmaakploeg
1995 – 2010: vrijwilliger bij en penningmeester van de Buurtvereniging Vredenburgstraat e.o. in Westervoort

De heer Ed Janssen
1976 – heden: vrijwilliger waaronder vicevoorzitter van Volleybalvereniging Wevoc in Westervoort
1980 – 1988: voorzitter en lid van de Ondernemingsraad van Basisschool St. Werenfridus
2004 – heden: lid van de werkgroep toekomstvisie en de locatieraad van de St. Werenfriduskerk in Westervoort
2014-2016: bestuurslid van Stichting Intercambio Westervoort
2016- heden: voorzitter van/hulpverlener bij de Stichting Zes Minuten Zone Westervoort (AED-netwerk)

Mevrouw Hennie Tiedink-Janssen
1978 – 1985: secretaris en lid van de oudercommissie en medezeggenschapsraad bij de Sint-Dominicusschool in Westervoort
2000 – 2004: vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Sint Werenfridus in Westervoort
2004 – heden: vrijwilliger bij Stichting Mikado in Duiven
2006 – heden: vrijwilliger bij Parochie Sint Willibrordus in Westervoort, o.a. als secretaris van de werkgroep Parochiële Caritas Instelling
2007 – 2009: secretaris bij zangkoor Bel Canto in Westervoort
2007 – heden: contactpersoon bij Hulpdienst Graag Gedaan Westervoort
2012 – 2016: vrijwilliger bij Stichting Leergeld De Liemers in Zevenaar

De heer Arthur Boone
1989 – heden vrijwilliger bij en actief lid en voorzitter van de carnavalsvereniging ‘De Dolbotters’ in Westervoort.
Naast zijn maatschappelijke verdiensten was de heer Boone ook politiek actief:
1999 – 2010 lid gemeenteraad Westervoort
2010 – 2018 wethouder gemeente Westervoort
2000 – 2010 fractievoorzitter Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Mevrouw Mien Grob-Schotman
1975 – heden: vrijwilliger bij R.K.-kerk Westervoort
1982 – 1987: bestuurslid en groepsleider jongerenpastoraat bij de St. Werenfridusparochie
1993 – heden: vrijwilliger bij Hulpdienst Graag Gedaan
1998 – heden: vrijwilliger (administratie) bij en penningmeester van Gymnastiek Vereniging ‘Door Oefening Fit’
2007 – heden: penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Werenfriduskerk
2008 – 2017: penningmeester van de Vereniging van Eigenaren Kloosterdreef Westervoort
2012 – heden: gastvrouw bij Inloophuis De Herberg in Westervoort
2014 – heden: vrijwilliger bij de Kerkhofcommissie
2016 – heden: penningmeester van de Bridgeclub in Westervoort

Allemaal van harte gefeliciteerd (red.)