Mantelzorgcompliment gehalveerd in Westervoort

Mantelzorgcompliment gehalveerd in Westervoort

5 juli 2019 Uit Door Admin

Westervoort – Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 1 juli in de gemeenteraad van Gemeente Westervoort heeft de SP Westervoort samen met D’66 een motie ingediend. Deze motie werd ook door het CDA Westervoort gesteund en dus door een meerderheid van de Gemeenteraad.

Het mantelzorgcompliment kon tot nu toe worden aangevraagd door de zorgvrager. Men kreeg dan € 100,- op de rekening gestort om op eigen wijze de eigen mantelzorger(s) te kunnen bedanken. Vanaf volgend jaar wil men alle WMO gerechtigden in Westervoort 2 cadeaubonnen van € 25,- opsturen (op aanvraag).

De gehandicaptenraad Westervoort vindt het een goede zaak dat iedereen die gebruik maakt van mantelzorg nu iets krijgt maar ze zijn erg boos dat het bedrag wordt gehalveerd.

Dit terwijl er volgens de gehandicaptenraad genoeg geld voor het mantelzorgcompliment staat gereserveerd om iedere WMO gerechtigde € 100,- te kunnen blijven geven. Volgens de gemeenteraad telt Westervoort 541 WMO gerechtigden en het beschikbare budget voor 2019 is 
€ 63.000,- ( 541 x € 100 = € 54.100,-)

De zorgvrager krijgt vanaf volgend jaar dus twee cadeaubonnen ter waarde van € 25,- om twee mensen te kunnen bedanken, terwijl men nu de vrijheid heeft om b.v. een heel groepje mensen een bloemetje te bezorgen of om 1 persoon eens lekker mee uit eten te nemen!

De gehandicaptenraad zegt ook dat straks cadeaubonnen gestuurd worden aan mensen die helemaal geen mantelzorger hebben, bijvoorbeeld mensen die begeleid wonen en professionele ondersteuning krijgen. Ook vraagt de gehandicaptenraad zich af waarom er niet met het goed voor elkaar team is overlegd.

Hoe gaat het in 2019?
Inwoners die afgelopen keer het mantelzorgcompliment hebben gehad, krijgen een brief van de gemeente. Hierin staat dat zij automatisch het compliment in 2020 toegekend krijgen. Er wordt een bedrag van € 100,00 overgemaakt aan de mantelzorgontvanger, die dit vervolgens cadeau kan doen aan zijn/haar mantelzorger(s).
Inwoners die wel mantelzorg ontvangen maar niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment. De gemeente publiceert wanneer en op welke manier aanvragen mogelijk is.