St. Werenfriduskerk in Westervoort gaat haar deuren sluiten

St. Werenfriduskerk in Westervoort gaat haar deuren sluiten

4 juli 2019 Uit Door Admin

De kerken in Babberich, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Westervoort gaan dicht ! De rooms-katholieke Parochie Sint Willibrordus zegt dat, door teruglopend kerkbezoek en krimp, de deuren van deze negen kerken de komende jaren zullen sluiten.

Dit houdt in dat de St. Werenfriduskerk aan de Dorpstraat haar deuren gaat sluiten.. De Heilige Andreaskerk in Zevenaar zal open blijven, drie andere kerken van de parochie, in Doesburg, Duiven en Lobith, blijven ook nog geopend. Het bestuur kijkt na drie jaar of het nodig is om ook die kerken te sluiten.

De RK Parochie Sint Willibrordus omvat dertien geloofsgemeenschappen met nu nog elk een eigen kerkgebouw. Het in stand houden en onderhouden van deze kerklocaties kan de parochie zich niet meer veroorloven. Ze heeft jaarlijks een groot oplopend exploitatietekort. Er is sprake van teruglopend kerkbezoek en een afname van deelname aan sacramenten. Het bisdom ondersteunt het in stand houden van alle kerkgebouwen daarom niet langer. Tevens doet het een te zwaar beroep op de draagkracht van het pastoraal team en de vrijwilligers. Bovendien ligt de parochie in een regio, die te maken heeft met een teruglopend bevolkingsaantal en vergrijzing. Dit alles dwingt het parochiebestuur tot ingrijpende keuzes, om ook in de toekomst een vitale parochie te blijven. 

Concentratie
Het parochiebestuur kiest voor concentratie, namelijk de Heilige Andreaskerk in Zevenaar. Reeds in december 2018 heeft de aartsbisschop de Heilige Andreaskerk in Zevenaar aangewezen als het Eucharistisch Centrum van de Parochie Sint Willibrordus. De komende jaren sluiten de volgende kerkgebouwen: Sint Franciscuskerk in Babberich, Sint Martinuskerk in Giesbeek, Heilige Andreaskerk in Groessen, Sint Martinuskerk in Herwen, Heilige Antonius Abtkerk in Loo, Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar, Heilige Martinuskerk in Pannerden, Heilige Gerardus Majellakerk in Spijk en Sint Werenfriduskerk in Westervoort. Hiermee is er voorlopig een geografisch evenwichtige spreiding van kerkgebouwen die in gebruik blijven. Na drie jaar bepaalt het parochiebestuur of het nodig is om ook de kerken in Doesburg, Duiven en Lobith te sluiten. 

Passende bestemming
Het parochiebestuur realiseert zich dat sluiting van kerken ingrijpend is, niet alleen voor parochianen, maar voor alle inwoners uit de regio. Dat vraagt om een zorgvuldig traject. Er komen na de zomer informatieavonden en hoorzittingen voor alle parochianen. Via een speciaal e-mailadres kan iedereen alle vragen, zorgen of ideeën kwijt. 

Diverse van de te sluiten kerken zijn rijksmonument, waardoor ze wellicht behouden blijven als beeldbepalend element in het dorp. Het parochiebestuur gaat op zoek naar passende bestemmingen voor de gebouwen. Tot aan de verkoop blijven ze enkel in gebruik voor specifieke vieringen als een uitvaart, huwelijk of schuttersviering. 

Lokale geloofsgemeenschap
Waar de parochie tijd en geld voor kerkgebouwen afbouwt, kan ze meer investeren in mensen. De pastorale zorg voor ouderen blijft en daarnaast komt er extra aandacht voor jeugd en jongeren. Het pastoraal team gaat met vrijwilligers en parochianen op zoek naar nieuwe vormen om lokaal samen het geloof te belijden en te beleven. De inzet is, om ook zonder het vertrouwde kerkgebouw vitale geloofsgemeenschappen te behouden, waarin mensen elkaar ontmoeten en kunnen inspireren.