Bedrijventerrein Het Ambacht is vernieuwd

Bedrijventerrein Het Ambacht is vernieuwd

27 mei 2019 Uit Door Admin

Westervoort -De renovatiewerkzaamheden aan bedrijventerrein Het Ambacht in Westervoort zijn klaar. In 2016 is met het vaststellen van Business Plan Het Ambacht besloten om de openbare ruimte op Het Ambacht op te knappen. Nu, na 3 jaar, is het project helemaal afgerond. Er is nieuw asfalt aangebracht, trottoirs zijn vernieuwd en er zijn openbare parkeerplaatsen aangelegd. Ook zijn de groenperken vernieuwd en zijn er tientallen bomen geplant.

Trots
Wethouder Hans Sluiter is trots op het eindresultaat: “We hebben een intensief traject met de ondernemers op Het Ambacht doorlopen en er is hard gewerkt om het bedrijventerrein op te knappen. Dat opknappen was niet alleen nodig, maar ook een grote wens van de gemeente Westervoort. Wat een prachtig eindresultaat! Ik ben ook trots op de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) waar de pandeigenaren in grote meerderheid voor hebben gestemd. Dat zorgt ervoor we samen met de ondernemers kunnen blijven werken aan een mooi Ambacht. Tijdens de werkzaamheden was er regelmatig overlast voor de bedrijven. Dit was helaas niet te vermijden, maar het is fijn om te merken dat de ondernemers daar alle begrip voor hebben gehad. Dank hiervoor.”

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Per 1 januari 2019 is Bedrijveninvesteringszone Het Ambacht (BIZ) in werking getreden. Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Sinds de start van de BIZ is er een parkmanager aangesteld en er wordt gewerkt aan gezamenlijke bedrijfsborden.

De renovatie is naast budget van de gemeente gefinancierd door een bijdrage van de BIZ en een subsidie van provincie Gelderland.