Burgemeester Arend van Hout voorgedragen voor een tweede termijn

Burgemeester Arend van Hout voorgedragen voor een tweede termijn

15 mei 2019 Uit Door Admin

Westervoort -Op maandag 13 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Westervoort besloten om de heer A.J. van Hout aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Westervoort. De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning van 21 januari 2019 om de procedure tot aanbeveling op te starten.

Positief advies
De gemeenteraad heeft ingestemd met het positieve advies van de vertrouwenscommissie om de herbenoeming van burgemeester Van Hout bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. De voorzitter van de vertrouwenscommissie deelde in de vergadering mee dat de gehele raad van de gemeente Westervoort zeer tevreden is met het functioneren van ‘onze burgemeester’. De aanbeveling gaat nu door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Gelderland naar de bewindsman.

Tweede ambtstermijn
De eerste ambtstermijn van burgemeester A.J. van Hout eindigt op 6 september 2019. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar.