Alle rijstroken IJsselbrug A12 weer open voor verkeer.

Alle rijstroken IJsselbrug A12 weer open voor verkeer.

8 september 2018 Uit Door Admin

Arnhem/Westervoort – Vanmorgen is bekend gemaakt dat de inspectiewerkzaamheden aan de IJsselbrug zijn afgerond en dat de problemen verholpen zijn.

Afgelopen nacht heeft Rijkswaterstaat de laatste test gedaan, door middel van zeer zwaar beladen vrachtwagens over de brug te laten rijden. Deze test bleek geslaagd en hierop is de rijbaan weer vrijgegeven.

Maandag, 3 september, werd er tijdens een van die inspecties een tikkend geluid geconstateerd onder de rechterrijstrook van de parallelbaan, waarvan de oorzaak niet duidelijk was en dat niet eerder was gehoord. Om dit nader te kunnen onderzoeken en in de tussentijd de belasting op de brug te verlagen, heeft Rijkswaterstaat de rechterrijstrook op de parallelbaan van de A12 bij Arnhem richting Duitsland afgesloten.

Afgelopen woensdag, 5 september, is een test uitgevoerd om de precieze locatie van het geluid te lokaliseren. Als gevolg van het onderzoek is het geluid gelokaliseerd op die plekken, waar een horizontale ligger kruist met een verticale verbindingszone. De horizontale ligger betreft een zogenaamde plooiverstijver die ervoor zorgt dat de hoofdligger niet kan plooien. Deze ligger loopt in het onderste gedeelte van de brug over de hele lengte van de brug. Deze ligger is een van de hulpmiddelen, die ervoor zorgen dat de hoofdconstructie stabiel is. De verticale zone is de plaats waar twee brugsegmenten aan elkaar bevestigd zijn. Op de kruising van de horizontale ligger met de verticale verbindingszone ontstaan, bij belasting van de brug, microscopische kleine bewegingen die geluid veroorzaken.