Suggesties voor bestemming scholen

21 november 2014 Uit Door Admin

Westervoort0100 Westervoort0001Westervoort – De gemeente Westervoort roept de inwoners van Westervoort op om mee te denken over een nieuwe bestemming van de twee vrijkomende schoolgebouwen De Flierefluiter en De Brug Uitterweert.

De twee schoolgebouwen komen vrij omdat de gemeente de locaties sluit vanwege de bevolkingskrimp. De afgelopen 15 jaar ging Westervoort terug van 2.087 naar 1.289 leerlingen.

De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de gebouwen/gronden anders te gebruiken. Heeft u een goede suggestie?

Uw ideeën zijn van harte welkom! Aanleveren kan tot 5 december aanstaande, door een mail te sturen naar: gemeente@westervoort.nl. Uw ideeën worden anoniem verwerkt in de rapportage voor de gemeenteraad.