10 jaar Inloophuis De Herberg. Dat moet gevierd worden. En dat doen ze bij het Inloophuis uitgebreid. De feestweek startte dinsdagmorgen met een ontbijt voor bezoekers en vrijwilligers. Coördinator Jacqueline Schilling verwelkomde iedereen, waarna er een schilderij werd onthuld. Dit schilderij werd begonnen door één van de oudere vrijwilligsters en afgemaakt door iemand van de nieuwe generatie. Dit kunstwerk heeft als thema verbinding. Verbinding is waar het Inloophuis voor staat. Verbinding tussen mensen uit het dorp, waarbij ontmoeten en delen centraal staat.

Het was een gezellige ochtend waar ook de oprichters van het Inloophuis vertegenwoordigd waren. Pastor Huls kon bij het ontbijt aanwezig zijn en nam het eerste exemplaar van de glossy over 10 jaar Inloophuis in ontvangst. Pastor Ria Doornbusch kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft de aanwezigen toch via een video toegesproken.

Na dit feestelijke ontbijt is het nog niet klaar. Er is deze week nog een uitdeelactie, donderdag een netwerklunch voor mensen uit de politiek en het sociaal domein en vrijdagavond wordt afgesloten met een gezellige avond voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet.

Het Inloophuis staat voor samen het leven leven en deze week vieren ze dat samen en ook graag samen met u. U bent van harte welkom om tijdens inlooptijden langs te komen. De gastvrouwen en -heren zitten klaar met koffie en iets feestelijks op woensdag van 9:30-12:00 uur, donderdag van 14:00-16:00 uur en vrijdag van 10:00-12:00 uur.