Drempels en een haag als oplossing voor kruising Dorpsplein Zuidelijke Parallelweg

Drempels en een haag als oplossing voor kruising Dorpsplein Zuidelijke Parallelweg

6 februari 2018 Uit Door Admin

Westervoort – Fietsdrempels en een haag moeten voorlopig zorgen voor meer veiligheid op het kruispunt Dorpsplein/Zuidelijke Parallelweg. Er komt ook een studie naar de mogelijkheden en de kosten voor een ingrijpende infrastructurele oplossing voor het kruispunt. Naar aanleiding van dat onderzoek zal er een definitieve beslissing genomen worden over het kruispunt, hiervoor is al geld vrijgemaakt. De situatie wordt de komende jaren gemonitord. 

Dit is maandagavond na een lange raadsvergadering besloten. Er worden fietsdrempels op het fietspad geplaatst aan weerszijden van de oversteek en er wordt een lage haag geplaatst tussen de parkeerplaats op het Dorpsplein en het fietspad zodat de automobilist minder afleiding heeft van het verkeer op de parkeerplaats en een andere optische ervaring krijgt waardoor het veiliger zou moeten worden aldus Peter Pennekamp van de CDA.

Er komen geen extra borden, geen matrix knipperborden en er komt geen Bikescout, dit waren juist de wensen van de meeste partijen. De VVD wil dat er onderzoek gedaan wordt of de 30km zone eventueel toegepast kan worden zonder dat er ingrijpende maatregelen moeten worden gedaan en of de kosten tegen de baten opwegen, er is gebleken dat de gemiddelde snelheid al 36km is.

5 van de 6 partijen hebben een amendement ingediend op het ontwerp besluit. Na een schorsing van de vergadering kwam de SP samen met de CDA met een nieuw amendement, dit amendement veroorzaakte bij coalitiepartner VVD en andere partijen nogal wat reuring en vroegen, na het indienen van dit amendement, opnieuw een schorsing aan. Deze schorsing was voor 10 minuten aangevraagd maar duurde een half uur.

Het college was erg verrast met het amendement van de CDA en de SP en vroegen zich af of het wel een goed idee is dat geopperd is en dat het niet de gebruikelijke manier is om op deze manier een amendement in te dienen. De heer Schulte van Groen links stelde hierop voor om het raadsvoorstel terug te trekken.

Na een vierde schorsing is uiteindelijk het amendement van de CDA en SP aangenomen en worden er dus drempels aangebracht en wordt er een lage haag geplaatst. Deze haag zal ver genoeg van de hoek geplaatst worden zodat er genoeg vrij zicht over blijft voor het verkeer. Ook komt er een studie naar de mogelijkheden en kosten van een infrastructurele oplossing. De drempels die geplaatst worden zijn vooral om de snelheid van de snorscooters te remmen, de meeste ongelukken vinden met snorscooters plaats. Wanneer de aanpassingen gedaan zullen worden is nog niet bekend.