Samen houden we Westervoort schoon!

Westervoort – Deze week besteden drie Westervoortse basisscholen aandacht aan de landelijke Schoon Belonen campagne. Samen met NME (Natuur-en Milieu-Educatie) Liemers zijn er speciale afvallessen voor de scholieren opgezet.

De afvalles
De les begint met een korte introductie van Willy Nass van NME Liemers over zwerfafval en afvalscheiding. Na de les gaan kinderen het schoolplein op om hier te kijken of zij al direct (zwerf)afval kunnen vinden. Vervolgens begint het afvalspel. De kinderen krijgen dertig opdrachten op verschillende locaties op het schoolplein. Dit zijn vragen , maar ook uitvoerende opdrachten.

De afsluiting is een korte evaluatie. Hierbij krijgen de kinderen een werkblad met informatie over wat de kinderen zelf kunnen doen aan afvalscheiding en om (zwerf)afval te voorkomen. De gehele activiteit duurt ongeveer een uur. Deze week doen basisscholen De Hoge Hoeve, Het Ravelijn en Het Startblok mee.

Schoon Belonen
Sinds 18 september 2017 wordt er vier weken lang lokale media ingezet om de inwoners te betrekken bij de pilot Schoon Belonen in Westervoort. Binnen de pilot zijn de basisscholen, sportclubs en Kulturhus de Nieuwhof actief met het inzamelen van flesjes, blikjes en pakjes. De campagne en ook de afvallessen zijn aangeboden door Supporter van Schoon, omdat Westervoort enthousiast en actief deelneemt aan de pilot.

Westervoort loopt voorop met een schone leefomgeving. Samen met lokale organisaties worden er opruimacties georganiseerd en wordt het (zwerf)afval gescheiden. Zo houden we het samen schoon.

In Nederland doen 102 gemeenten mee met Schoon Belonen. In deze regio zijn dat Westervoort, Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Arnhem.