Nieuws

De raad stelt agressieprotocol vast

Westervoort – Op 10 juli 2017 heeft de raad van Westervoort een agressieprotocol vastgesteld. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een avond over bedreiging van de Gelderland Academie in Westervoort in februari van dit jaar.

Één van de sprekers was een raadslid uit Hilversum, hij vertelde over het agressieprotocol van die gemeente. In navolging van Hilversum besloot de gemeenteraad van Westervoort ook een agressieprotocol vast te stellen. Hiermee wordt aan bedreigde raadsleden hulp geboden en daarnaast is het een statement aan de samenleving: van onze raads- en collegeleden blijf je af!

Het protocol
Het protocol benoemt de rollen en de stappen die worden gezet als er iemand bedreigd of geïntimideerd wordt. Er is voor gekozen de te nemen stappen niet bij het betrokken college- of raadslid te laten maar over te laten nemen door de gemeente. In de praktijk blijkt te vaak dat bedreigde college- en raadsleden geen aangifte durven te doen of bang zijn dat ze niet meer in vrijheid hun stem kunnen bepalen. In dit protocol wordt afgesproken dat de gemeente bij bedreiging aangifte doet bij de politie en dat alle gevallen van bedreiging of intimidatie worden besproken in de driehoek van burgemeester, politie en justitie.

Doel raadsvoorstel
Het doel van dit protocol is tweeërlei: het is met dit protocol voor alle raads- en collegeleden duidelijk dat het niet alleen een persoonlijk probleem is als je bedreigd wordt. Binnen de gemeente Westervoort staan we samen voor een veilig klimaat. Dit protocol geeft aan waar raads- en collegeleden terecht kunnen als ze bedreigd worden en wat de vervolgacties zijn. Daarnaast wordt er een sterk signaal afgegeven aan de samenleving dat agressie en geweld tegen bestuurders en volksvertegenwoordigers niet wordt getolereerd.

Burgemeester van Hout: “Agressie en geweld hebben op raads- en collegeleden en fractie-assistenten een enorme impact. Het niet meer in vrijheid je stem uit kunnen brengen, betekent dat de lokale democratie, waarvan deze mensen de dragers zijn, wordt ondermijnd. Dat is onacceptabel en zal nooit worden getolereerd.”

Previous post

Nieuw cursusprogramma van de Kreatieve Kring Westervoort

Next post

Kindervakantieweek Westervoort

The Author

Admin