Drumfanfare Liberté heeft nieuwe voorzitter.

foto voorzitterWestervoort – Op donderdag 9 oktober is tijdens een speciale ledenvergadering Bennie Heijmen unaniem tot nieuwe voorzitter van drumfanfare Liberté gekozen.

De drumfanfare was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter. Nadat zijn voorganger, André Hueting had aangeven na zijn laatste ambtstermijn definitief te stoppen als voorzitter is de vereniging druk op zoek gegaan naar waardige opvolger.

De zoektocht is uiteindelijk beloond.
Bennie Heijmen is geen onbekende binnen de vereniging, hij ondersteunt o.a. al jaren de decemberactie van Liberté.
Hij heeft als bestuurslid van de Bridge to Bridge loop in Arnhem de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan. Deze kennis wil hij inzetten voor de drumfanfare.

Zijn motto om te kiezen voor Liberté is heel duidelijk. Hij vindt Liberté een mooie en gezellige Westervoortse vereniging die hij een warm hart toedraagt en wil graag samen met het huidige bestuur de vereniging leiden en het boegbeeld van deze club zijn.

Auto tegen boom: Bestuurder niet gewond

10723620_637688909684767_805005912_nWestervoort – Dinsdagavond is er een bestuurder met zijn auto tegen een boom aan gereden op de Rivierweg in Westervoort

De bestuurder was gelukkig niet gewond en kwam met de schrik vrij, de auto van de man is wel total loss.
De weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek.

Sanering stortplaats IJsseldijk

Bult Westervoort 000003Westervoort – De stortplaats IJsseldijk is in 1990 gesloten nadat het ongeveer 20 jaar in gebruik is geweest.

Rondom de voormalige stortplaats is sprake van een grote grondwaterverontreiniging. De verontreiniging bestaat voornamelijk uit metalen zoals arseen, vanadium en wolfraam.

Daarnaast zitten er in het grondwater ook diverse oplosmiddelen. De betrokken gemeenten Duiven en Westervoort, de provincie Gelderland en Puwest zijn hierbij betrokken. De provincie voert de bodemsanering uit.

Saneringsplan
Uit metingen die de laatste jaren zijn uitgevoerd, blijkt dat de concentraties zware metalen en vluchtige oplosmiddelen in het grondwater dusdanig laag zijn dat dit geen invloed heeft op de leefomgeving voor mensen, dieren en planten in de buurt van de stortplaats. Uiteindelijk stroomt het grondwater de IJssel in.

De kwaliteit van het water in de IJssel mag niet beïnvloed worden door de verontreinigingen die uit de stortplaats komen. De verwachting is ook dat dit na al die jaren niet zal gebeuren. De maatregelen in het saneringsplan moeten voorkomen dat de leefomgeving wordt aangetast. Daarom wordt jaarlijks het grondwater gecontroleerd en concentraties worden getoetst. Als de gemeten concentraties te hoog zijn dan worden er maatregelen genomen. Hierbij kunt u denken aan het onttrekken van grondwater, het stimuleren van natuurlijke afbraak en aanpassingen aan de haven.

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan
Gedeputeerde staten van Gelderland zijn van plan om het saneringsplan vast te stellen. Tot 4 november 2014 kunnen belanghebbenden hun mening geven over het saneringsplan.

Op de site van de provincie www.gelderland.nl onder actueel/bekendmakingen vindt u het ontwerpbesluit en de kennisgeving. Wilt u een zienswijze indienen dan kan dit door schriftelijke toezending aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

of via de e-mail post@gelderland.nl.

Deze informatie en veel meer achtergrondinfo kunt u vinden op de website van IJsseldijk Westervoort

Koken voor het goede doel

imagen-015Westervoort – In samenwerking met De Nieuwhof wordt vanaf donderdag 6 november één avond in de maand Mexicaans gekookt voor het goede doel.

Het initiatief komt van zes jongeren van jongerencentrum Creon die van plan zijn in februari 2015 af te reizen naar Mexico, Zanatepec, om daar kennis op te doen en de bevolking te helpen bij het project Cecaci. Deze kennis en ervaring zal na de reis gedeeld worden met de Westervoortse jongeren.

Door middel van allerlei activiteiten en sponsoring proberen deze jongeren geld op te halen om deze reis waar te kunnen maken. Een van deze activiteiten is het Mexicaans koken in De Nieuwhof, waarbij onder begeleiding eten wordt verzorgd door de jongeren. Voor € 7,50 kunt u aanschuiven. De eerste kookavond vindt plaats op donderdag 6 november 2014. U bent welkom vanaf 17.30 uur. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar programmaraad@denieuwhof.nl.

Cecaci
Het onderwijs in Zanatepec is van matige kwaliteit en een groot aantal jongeren verlaat om diverse redenen de school vroegtijdig; na hun scholing is er geen werk of moeten ze hun ouders financieel bijspringen door (elders) te gaan werken. Om deze spiraal te doorbreken hebben een tiental moeders (de Mama’s van Cecaci) het plan gehad om “Cecaci” op te richten. De doelstelling is om jongeren een vak te leren en mental bezig te houden

Intercambio
De bewoners van Zanatepec worden al vele jaren gesteund door Stichting Intercambio.
Stichting Intercambio is een Westervoortse instelling dat al jaren een uitwisseling onderhoudt met de gemeenschap in en rond Zanatepec. In het verleden zijn over en weer bezoeken en ontmoetingen georganiseerd tussen Mexicanen van daar en Westervoorters. Een uitwisseling staat zo nu ook gepland voor 2015!

Koninklijke Onderscheiding voor Rita Zijlstra-Koster

1396009_842862185745909_6649024429899135808_nWestervoort – Rita Zijlstra-Koster uit Westervoort heeft zondagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Rita Koster Kreeg de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Van Hout, zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats in Son en Breugel tijdens de najaarswandeling van de Nederlandse Greyhound Club, die dit jaar het 50-jarig bestaan viert.

Mevrouw Zijlstra-Koster is Koninklijk onderscheiden voor haar activiteiten voor de Nederlandse Greyhound Club (NGC).
Zij is sinds 1987 penningmeester en sinds 1989 vervult zij daarnaast ook de rol van secretaris van de NGC. Verder verzorgt mevrouw Zijlstra-Koster het clubblad, promoot ze de NGC en organiseert/ jureert bij renwedstrijden.

Christmas World Duiven

Westervoort000090Duiven – De kerstshow bij Intratuin in Duiven is weer van start gegaan, dit jaar onder de naam Christmas World Duiven.

Je waant je dit jaar in een fantasiewereld, alles is weer zorgvuldig opgebouwd en dit keer is het thema dan ook sprookjes.

De honderden huisjes, de mini pretparken, skibanen, watervallen en nog veel meer kerstdecoraties zijn opgesteld in diverse opstellingen.  Er is met zoveel detail gewerkt en de beleving is net zoals voorgaande jaren weer fantastisch. Ook is er weer ontzettend veel keus uit kerstdecoraties op de bovenverdieping.

Intratuin Duiven heeft er weer heel veel werk in gestoken om deze Christmas World tot een succes te maken, en dat is ze gelukt, het is zeker een bezoek waard !

 

Gewoon Zwarte Piet bij intocht Sint in Westervoort

Westervoort 0000054Westervoort – Sinterklaas komt dit jaar ‘gewoon’ met zijn zwarte Pieten aan in Westervoort.

De organisatie achter de intocht van de goedheiligman laat zich niet leiden door de landelijke discussie die er speelt over de kleur van de Pieten. “Geen andere kleuren, geen roetvegen. Gewoon de Zwarte Piet zoals hij elk jaar naar Nederland komt”, laat de hulppiet aan Westervoortplaza weten.

Geen kleurpieten
De heftige discussie die er op het landelijke toneel speelt zorgt er in enkele gemeentes al voor dat er aanpassingen zijn bij de Pieten. Zo komen er in Gouda kaaspieten en stroopwafelpieten bij de intocht. De organisatie in Westervoort houdt het liever bij de oude, bekende traditie.

Zet de datum van de aankomst overigens alvast in jullie agenda. Sinterklaas komt 22 november met zijn gevolg aan in Westervoort.

Vermeende heler (70) had slechts twee gestolen fietsen in bezit

011Westervoort – Afgelopen donderdag maakte de politie bekend een 70-jarige man uit Westervoort te hebben aangehouden op verdenking van heling van gestolen fietsen.

Veel inwoners van Westervoort haalde opgelucht adem, want komt er met deze aanhouding eindelijk een einde aan de vele fietsdiefstallen in die plaats?

Het persbericht dat de politie vorige week donderdag uitgaf over de aanhouding van een 70-jarige inwoner uit Westervoort met tientallen fietsen in zijn woning en garageboxen gaf veel mensen weer hoop dat zij hun gestolen fiets alsnog terug zouden krijgen.

De man werd volgens het persbericht verdacht van heling van gestolen fietsen en er waren sowieso een aantal gestolen fietsen bij hem aangetroffen. Toch moeten eigenaren van gestolen fietsen niet te vroeg gaan juichen. Politiewoordvoerder Paul Koetsier laat in een reactie weten: “Wij hadden informatie binnengekregen dat de 70-jarige man gestolen fietsen in zijn bezit zou hebben. We hebben dan ook een onderzoek gehouden bij deze persoon in kwestie en we troffen tientallen fietsen bij hem aan. Dat klinkt misschien verdacht, maar de man geeft zelf aan fietsenhandelaar te zijn.” Inmiddels is er meer bekend over de herkomst van de fietsen die bij de man zijn aangetroffen.

Koetsier: “Nader onderzoek heeft uitgewezen dat tussen alle fietsen die we hebben aangetroffen, twee gestolen fietsen zaten. De 70-jarige man wordt dan ook verdacht van heling.” Betekent deze aanhouding dan iedereen in Westervoort nog steeds alert moet zijn en goed op zijn of haar fiets moet letten? “Dat sowieso,” laat Koetsier ten slotte weten. “Maar bij de politie zeggen we altijd ‘Geen heler, zonder steler’, dus we gaan uitzoeken waar de fietsen zijn gestolen en of er een verband is tussen de vele fietsendiefstallen in Westervoort en de twee gestolen fietsen die bij de 70-jarige man zijn aangetroffen. Dat onderzoek is nog in volle gang.”
bron: Liemerslantaren

Overeenstemming met zorgaanbieders voor WMO en Jeugdzorg

ScreenShot232Westervoort – De samenwerkende gemeenten in De Liemers hebben overeenstemming bereikt met de zorgaanbieders voor WMO en Jeugdzorg over de zorg die zij gaan leveren per 1 januari 2015.

Met deze partijen is een akkoord bereikt over welke zorg ze kunnen gaan bieden voor welke prijs. Alleen de onderhandelingen over de bovenregionale contractering voor specialistische Jeugdzorg lopen nog.

Ondanks de budgettaire kortingen en de tijdsdruk die het Rijk gemeenten heeft opgelegd, ligt nu een stevige basis om na 1 januari zorgcontinuïteit te bieden aan de inwoners van De Liemers. Het onderhandelingsresultaat wordt nog voorgelegd aan alle twaalf gemeenten van de regio Arnhem waar De Liemers onder valt (de G12). De twaalf gemeenten G12: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar en Wageningen.

Gegarandeerde zorg
De samenwerkende gemeenten hebben besloten om de onderhandelingen af te ronden, ondanks het feit dat nog steeds niet alle informatie over exacte aantallen cliënten en budgetten van het Rijk beschikbaar is én er organisatorisch nog veel moet gebeuren. Zij achten het gewoonweg niet verantwoord om zorgaanbieders in onzekerheid te laten.

Huidige aanbieder zorg
Mensen met een doorlopende indicatie blijven ook na 1 januari zorg houden van hun huidige aanbieder. Als de indicatie afloopt, wordt in samenspraak met de cliënt bepaald welke zorg nodig is en hoe die zorg het best geboden kan worden. Deze werkwijze geldt ook voor nieuwe klanten die volgend jaar voor het eerst zorg en ondersteuning krijgen. Zij kunnen – onder bepaalde voorwaarden – ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Zachte landing (de zorg veranderen, maar wel in het juiste tempo)
De gemeenten van De Liemers willen de zorg veranderen, maar wel in het juiste tempo. Stuurgroep de Liemers:

We willen inwoners meer betrekken, aanspreken op wat ze kunnen en samen zoeken naar de beste oplossingen om de inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en leven. We willen professionals ruimte geven om keuzes te maken in het belang van de cliënt, waarbij ze zo min mogelijk gehinderd worden door bureaucratische rompslomp. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We willen de bezuinigingen zo zacht mogelijk laten landen, waarbij inwoners niet tussen wal en schip vallen.

Vrijwilligersavond zondag 7 december 2014

dankjewelvrijwilligerWestervoort – Vrijwilligers zijn belangrijk in onze gemeenschap. Daarom wil de gemeente Westervoort ook dit jaar haar vrijwilligers weer bedanken met een gezellige avond, op zondag 7 december 2014 (de landelijke dag van de vrijwilliger) in zalencentrum Wieleman.

Terwijl u kunt genieten van een heerlijk 3-gangenmenu zorgt Jos Jansen samen met zijn D.T. Orchester voor een vermakelijke dinnershow! De show begint om 17.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Uitreiking Lokaal Compliment 2014
Tijdens deze avond reikt burgemeester Arend van Hout het Lokaal Compliment 2014 uit (een prijs waarmee de gemeente haar waardering toont voor inzet en betrokkenheid van vrijwilligers in Westervoort).

Aanmelden vrijwilligersavond tot 1 november
Inmiddels zijn alle vrijwilligersorganisaties in Westervoort aangeschreven. Mocht u onverhoopt geen bericht hebben ontvangen, dan kunt u zich tot 1 november aanmelden bij de gemeente Westervoort, Jolanda Nuijen: (026) 317 99 11 of stuur een mail naar: jolanda.nuijen@westervoort.nl